ไหว้พระ 9 วัดที่เมืองนนท์ ไปทำบุญที่นนทบุรีกัน

     สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ วันนี้เรามาชวนเพื่อน ๆ ไปเที่ยว ไหว้พระ 9 วัดที่เมืองนนท์ ไปทำบุญที่นนทบุรีกัน มาฝากเพื่อน ๆ กันค่ะ ซึ่งที่ที่เราจะพาไปนั่นก็คือ การไปไหว้พระ 9 วัดที่จังหวัดนนทบุรีค่า ตามเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า มีวัดไหนบ้างค่ะ ไปเลย

ไหว้พระ 9 วันที่เมืองนนท์

1. วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

     วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวนนทบุรี อายุกว่า 100 ปี เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ฝ่ายมหานิกาย สร้างในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระมหากุศลแด่บุพการีชน ภายในมีโบสถ์สีขาวที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบจีนและไทย และรอบล้อมระเบียงแก้ว และที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารแห่งนี้ยังมีกำแพงป้อมค่ายแห่งเดียวในประเทศไทย อีกทั้ง ยังเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

ที่ตั้ง: ซอยวัดเฉลิมพระเกียรติ บางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

2. วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร

     วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเดิมเรียกว่า “วัดเขมา” จนเมื่อสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงมีคำสั่งให้ปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอารามและพระราชทานสร้อยนามต่อท้ายว่า “ภิรตาราม” และทรงสร้างพระมหาเจดีย์ ศาลาการเปรียญ ปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมเพิ่มเติมส่วนต่าง ๆ ภายในบริเวณวัดจนบริบูรณ์ ภายในมหาเจดีย์เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และภายในโบสถ์มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อเก่าแก่สมัยอยุธยา ซึ่งอัญเชิญมาจากพระราชวังจันทร์เกษม อีกทั้งยังมีพระตำหนักแดง และพระที่นั่งมณเฑียรให้เข้าไปชมกันอีกด้วย

ที่ตั้ง: ซอยพิบูลสงคราม 15 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

3. วัดบรมราชากาญจนาภิเษก (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)

     วัดบรมราชากาญจนาภิเษก (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) เป็นวัดจีนในความอุปถัมภ์ของคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยใช้ระยะเวลาการสร้างดำเนินการกว่า 12 ปี วัดนี้ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมในยุคหมิง-ชิง โดยจำลองมาจากพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่ง มีความสง่างามและรายละเอียดการตกแต่งที่ประณีต ในบริเวณวัดประกอบด้วยวิหารต่าง ๆ ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตามแนวปรัชญาและคติธรรมทางพระพุทธศาสนาจีนนิกายฝ่ายมหายาน ประกอบไปด้วย วิหารพระกวนอิมโพธิสัตว์, วิหารหมื่นพุทธเจ้า, วิหารบูรพาจารย์ ห้องปฏิบัติธรรม ที่พำนักสงฆ์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ที่ตั้ง: ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

4. วัดชลอ

     วัดชะลอ เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้เสด็จทางชลมารคมาตามลำน้ำเจ้าพระยาผ่านเมืองนนทบุรีเรื่อยมาทางคลองลัด และพระองค์ทรงเห็นว่า ที่บริเวณนี้น่าจะมีการสร้างวัดขึ้นมาสักวัดหนึ่ง แต่เนื่องจากบริเวณนี้นั้น ในอดีตเคยมีเรือสำเภาจากเมืองจีนล่มและจมลง มีลูกเรือล้มตายมาก และมีความเชื่อว่าเป็นที่อาถรรพ์ ซึ่งในระหว่างการก่อสร้างก็มีอุปสรรคนานัปการ ได้ทรงเสี่ยงสัตยาธิษฐานกับเทพยดาและมีพระสุบินนิมิตไปว่า ชายจีนชรามากราบทูลว่า ต้องสร้างโบสถ์เป็นรูปเรือสำเภาเพื่อการแก้เคล็ด จึงทรงสร้างโบสถ์เป็นรูปเรือสำเภา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ได้พระราชทานนามวัดดังกล่าวว่า “วัดชลอ” ก่อนที่วัดชลอถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่ามาโดยตลอด และเพิ่งจะมีพระภิกษุมาจำพรรษาในรัชกาลที่ 3 หรือรัชกาลที่ 4

ที่ตั้ง: หมู่ที่ 3 33 ถ.บางกรวย – ไทรน้อย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

รูปหนึ่ง ไหว้พระ 9 วัดที่เมืองนนท์

5. วัดสังฆทาน

     วัดสังฆทาน เดิมวัดแห่งนี้เป็นวัดร้าง มีเพียงพระพุทธรูปหลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ในศาลาไม้มุงสังกะสี มีปูชนียวัตถุสำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถแก้ว นามว่า “หลวงพ่อโต” และในทุกปีจะมีประเพณีทำบุญวันสงกรานต์ และสรงน้ำพระในเดือนเมษายนเป็นประจำ พร้อมทั้งเปลี่ยนผ้าห่มองค์พระหลวงพ่อโต พระประธานในอุโบสถแก้ว ผ้าห่มที่ถูกเปลี่ยนจะนำมาฉีกแบ่งกันไปผูกข้อมือ-ผูกคอให้กับชาวบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ การบนหลวงพ่อโตมักโดยจะบนด้วยการจุดปะทัดเป็นเครื่องแก้บน “สังฆทาน” จึงกลายเป็นชื่อของวัดมาแต่เดิม ต่อมาหลวงพ่อสนองพิจารณาแล้วว่าที่นี่เหมาะแก่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตาม “แนวทางธุดงคกรรมฐาน”

ที่ตั้ง: 100/1 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

6. วัดชมภูเวก

     วัดชมภูเวก ถูกสร้างขึ้นโดยชาวมอญที่ลี้ภัยจากพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายประมาณ พ.ศ. 2300 ต่อมาพระสงฆ์จากเมืองมอญได้สร้างพระมุเตา (เจดีย์แบบมอญ) เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่นำมาจากบ้านเกิดของตนและเป็นที่สักการบูชาสันนิษฐานว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้วยเมื่อ พ.ศ. 2460 และมีจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์หลังเก่าเป็นภาพพุทธประวัติและทศชาติ ประดิษฐานพระประธานสมัยสุโขทัยและพระพุทธรูปยืน 2 องค์

ที่ตั้ง: ซอยวัดชมภูเวก 3 ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

7. วัดเพลง

     วัดเพลง เป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ถูกทิ้งร้างประมาณ 200 ปีมาแล้ว ต่อมาหลวงพ่อศรีนวลได้เดินธุดงค์มาจาก จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อได้พบจึงได้ปักหลักพักค้าง ก่อนที่จะบูรณะซ่อมแซมและสร้างอุโบสถใหม่ ซึ่งวัดเพลงนั้น ปีหนึ่งจะรับกฐินสองไตร โดยจะได้รับกฐินจากกรุงศรี และ และจากชาวบ้านชุมชนรอบวัด เพราะโดยปกติแต่ละวัดจะได้รับกฐินเพียงครั้งเดียว นับว่าเป็นวัดที่มีสิทธิพิเศษมาก นอกจากนี้ ภายในวัดมีพระอุโบสถสีชมพู ซึ่งสาเหตุที่ทาสีชมพู เนื่องจากวัดแห่งนี้มีความสำคัญต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จึงทาเป็นสีชมพู เพราะเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน (วันอังคาร) ภายในอุโบสถเต็มไปด้วยภาพวาดเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาอันงดงาม นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อสำเร็จ พระประธานประจำวัดเพลง

ที่ตั้ง: 85 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

8. วัดปรมัยยิกาวาส

     วัดปรมัยยิกาวาส เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เดิมน่าจะเป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นหลังจากพระเจ้าท้ายสระโปรดให้ขุดคลอง เมื่อ พ.ศ. 2264 ชาวเรือเรียก วัดปากอ่าว จนปี พ.ศ. 2307 พม่าบุกยึดเมืองนนทบุรี กลายเป็นวัดร้างเมื่อปี พ.ศ. 2317 ชาวมอญที่อพยพมาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ คนมอญเรียกว่า “เภี่ยมู้เกี้ยเติ้ง” ต่อมาในปี พ.ศ. 2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดกฐินวัดมอญ และทรงเห็นว่าวัดปากอ่าวทรุดโทรมมาก จึงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดใหม่ทั้งวัดโดยรักษารูปแบบมอญไว้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สนองพระคุณพระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร ผู้ทรงอภิบาลพระองค์มาแต่ทรงพระเยาว์ และได้พระราชทานนามวัดว่า “วัดปรมัยยิกาวาส” ภายในวัดมีพระอุโบสถที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประยุกต์ กำแพงแก้วรอบพระอุโบสถมีลวดลายที่สวยงาม เป็นกำแพงเหล็กอย่างดีทำมาจากยุโรป อีกทั้งด้านหลังพระอุโบสถมีพระเจดีย์รูปทรงแบบมอญซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เจดีย์นี้ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่เป็นที่สามในอำเภอปากเกร็ด

ที่ตั้ง: วัดปรมัยยิกาวาส ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

9. วัดบางจาก

     วัดบางจาก เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของนนทบุรี เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย และเป็นวัดมอญ สร้างโดยชาวมอญที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ที่เกาะเกร็ดในอดีต แต่เดิมตั้งอยู่ใกล้ปากคลองบางภูมิและมีชื่อว่า “วัดบางภูมิ” แต่บริเวณนั้นเป็นที่ลุ่มมาก ต่อมาจึงได้ย้ายวัดมาสร้างใหม่ในที่ตั้งปัจจุบันและเรียกว่า “วัดบางจาก” โดยริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ไว้เป็นสถานที่ให้ชาวบ้านเข้ามาสักการะบูชา และมีหลวงพ่อหนุนดวง หลวงพ่อค้ำดวง ที่ถือว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะสถานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถที่มีลักษณะทรงไทย สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว กุฏิสงฆ์ที่สร้างด้วยไม้ทรงปั้นหยา และหอสวดมนต์สร้างเป็นลักษณะทรงไทยโบราณ

ที่ตั้ง: 75 หมู่ 1 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

     เป็นอย่างไรบ้างคะกับ ไหว้พระ 9 วัดที่เมืองนนท์ ที่เรานำมาฝาก แต่ละวัดมีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แถมอยู่ใกล้กรุงเทพอีกด้วยนะคะ อย่างไรก็ตาม หากเพื่อน ๆ อยากจะไปเที่ยวที่นนทบุรี ก็อย่าลืมแวะไปไหว้พระ 9 วัดที่จังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะ

ขอแนะนำบทความ 6 ที่พักหน้าร้อน นอนชิล ๆ วิวอลังการ สำหรับใครที่กำลังมองหา ที่พักหน้าร้อน ต้องไม่พลาดที่จะอ่านบทความนี้เลยนะคะ เพราะเราได้คัดสสร และรวบรวมมาให้เพื่อน ๆ ในบทความนี้กันแล้ว รับรองว่า มีที่พักดี ๆ สวย ๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ

และยังมีบทความที่น่าสนใจ อย่าง ตอนเช้าแสนสดชื่น กับ 5 เครื่องดื่มตอนเช้า ดีต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นอีกบทความหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ เลยทีเดียวค่ะ เพราะว่า ได้เรานำเครื่องดื่มที่ให้ที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย ที่ควรจะได้รับตอนเช้า และยังให้ความสดชื่นอีกด้วยนะคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *